Om

Gällivare Jaktvårdsförening är en förening med gamla anor.
Från början var det en jakt- och fiskevårdsförening, men är numera enbart en förening som inriktar sig på småviltsjakt.

Ett antal år efter föreningen födelse, bildades en sektion för de som ville träna sina stående fågelhundar på fågel. Sektionen fick tillgång till lågfjället Dundret, som ligger intill samhället Gällivare, och som håller bra med ripa. Efter några år bröts sektionen ur jaktvårdsföreningen och bildade en egen förening som idag bär namnet Hundklubben Dundret.

När föreningen var som störst hade vi tillgång till c:a 20 000 ha, varav c:a 5 000 ha låg ovan odlingsgränsen och omfattade området efter Porjusvägen. När riksdagen 1992 beslutade att marken ovan odlingsgränsen skulle upplåtas för småviltsjakt till allmänheten, så förlorade föreningen dessa marker.

I dag förfogar föreningen över c:a 10 000 ha som arrenderas av Sveaskog. Den allra största andelen av denna mark ingår i Leipipir ekopark och är skyddad för framtiden. I och med att den s.k. fjälljakten blivit tillgänglig för allmänheten, så har jakttrycket på föreningens marker minskat markant. Vi tillåter därför idag jägare utanför kommungränsen, svenskar såväl som utländska, att lösa jakträtt på föreningens marker.

En av startpunkterna in till Leipipir ekopark

På föreningens marker finns bra tillgång av tjäder, orre, ripa, hare och sjöfågel. Gammal skog med orörda impediment tillsammans med yngre skog, myrar, sjöar, älvar och berg gör en väl blandad biotop som viltet trivs utmärkt i.

 

Senast uppdaterad: 20200804 Copyright © Håkan Tofte All rights reserved.