Gällivare Jaktvårdsförening

Gällivare Jaktvårdsförening inriktar sig på småviltsjakt och förfogar över c:a 10 000 ha som arrenderas av Sveaskog, där största andelen av denna mark ingår i Leipipir ekopark. Den andra delen som arrenderas är Kavaheden, ett par kilometer öster om Gällivare.

Välkommen att jaga hos oss!

Jakträtt

Baserat på rådande jakttryck är tills vidare samtliga jägare, såväl svenska som utländska, hjärtligt välkomna att lösa jakträtt på föreningens marker.
Medlemskap i föreningen förutsätts för årskort, vilket löses i samband med betalningen för årskortet. Stödmedlemmar(50kr) är självklart välkomna, men inget krav för dagskort.

Jaktmarker

Huvuddelen av föreningens marker ligger c:a 10 km sydost om tätorten Gällivare. Detta område, som kallas Leipipir, är rikt på gammal gran- och tallskog blandat med lövskog. Området som numera är skyddat och ingår i Leipipir ekopark är kuperat, med gott om myrar, små sjöar och bäckar, berg och åsar.

Föreningen förfogar även över ett mindre område endast ett par kilometer öster om Gällivare, Kavaheden; Intressant här är Linaälven där det brukar vara gott om änder. Det är god förekomst av harar på Kavaheden, men då det gränsar mot ett par större vägar bör man fara försiktig om man tänkt jaga med drivande hund.

På Kavaheden finns även en skjutbana för jägartrap som drivs av Hundklubben Dundret.

Capercaillie (8751340764)

Jaktbart vilt

Gammal skog med orörda impediment tillsammans med yngre skog, myrar, sjöar, älvar och berg gör en väl blandad biotop som viltet trivs utmärkt i.
Viltet består av tjäder, orre, järpe, dalripa, hare och änder; även gäss kan förekomma i vissa av sjöarna.

Räv och mård är jaktbara predatorer inom områdena och predatorjakt är en mycket välkommen jaktform om intresset finns.

Föreningen

Gällivare Jaktvårdsförening är en förening med gamla anor. Från början var det en jakt- och fiskevårdsförening, men är numera en förening som enbart inriktar sig på småviltsjakt.

Ett antal år efter föreningen födelse, bildades en sektion för de som ville träna sina stående fågelhundar på fågel. Sektionen fick tillgång till lågfjället Dundret, intill samhället Gällivare, som håller bra med ripa. Efter några år bröts sektionen ur jaktvårdsföreningen och bildade en egen förening som idag bär namnet Hundklubben Dundret, som också driver hagelbanan på Kavaheden, se mer på: Hundklubben Dundret

När gemensamma föreningen var som störst hade vi tillgång till c:a 20 000 ha, varav c:a 5 000 ha låg ovan odlingsgränsen och omfattade området efter Porjusvägen. 1992 beslutade riksdagen att marken ovan odlingsgränsen skulle upplåtas för småviltsjakt till allmänheten och föreningen förlorade då dessa marker.

I dag förfogar föreningen över c:a 9 000 ha som arrenderas av Sveaskog och den allra största andelen av denna mark ingår i Leipipir ekopark, som är skyddad för framtiden. I och med att den s.k. fjälljakten blivit tillgänglig för allmänheten så har jakttrycket på föreningens marker minskat markant. Vi tillåter därför idag jägare utanför kommungränsen, svenskar såväl som utländska, att lösa jakträtt på föreningens marker.


Styrelsen 2024

Ordföranden

Erik Abrahamsson
070-692 03 77
abrahamsson411@gmail.com

Kassör

Ann-Helen Kristell
070-519 36 30
ann-helen@ia-kristell.se

Ledamot

Sven Lundgren

Ledamot

Rasmus Omgren

Ledamot

Christer Olofsson Ranta

Suppleant

Hans Öberg

Förtroendeuppdrag 2024

Viltvårdsansvarig

Tony Jonsson

Lösa jaktkort

Samtliga är hjärtligt välkomna att lösa jaktkort på våra marker
(Kom ihåg att viltrapportera!)

Tillgängliga korttyper:
Årskort eller Dagskort

Jaktkort för jaktåret 2024/2025:
Årskort: 600 SEK = 50 SEK medlemsavgift + 550 SEK årskort
Dagskort: 180 SEK; (>3 dagar/år lönar sig årkort)

Lös jaktkort genom:
OBS NYTT SWISH-NUMMER (från Feb 2022)

Swish 070-018 67 30 (Mottagare:Ann-Helen Kristell, kassör)
Utlandsbetalning: Svenska Handelsbanken Gällivare | IBAN SE72 6000 0000 0007 6131 1602 | BIC HANDSESS
Meddelande: Namn på jägare, Ort, Mobilnummer, Korttyp.
Årskort: T.ex. Arne Svensson, Gällivare, 070xxxxxxx, 24/25
Dagskort: T.ex. Arne Svensson, Gällivare, 070xxxxxxx, ÅÅMMDD
ÅÅMMDD avser första jaktdagen; ifall 2 x 180 kr = 360 kr betalats så gäller 2 dagars jakt från den angivna dagen.

Vi säljer även speciella jaktkort åt företag som vill kunna bjuda sina kunder på en jakttur på våra fina marker.
Vid intresse, vänd er till någon i styrelsen för mer information.

Jaktkort kan också lösas på följande platser:
Föreningens kassör, tel +46705193630

Vid kontroll, var beredd att kunna visa upp legitimation och swischbetalning eller fysiskt kort.
OBS!! Ev misstanke om olaglig eller olovlig jakt, fusk med jaktkorten etc, anmäls till polismyndigheten.

Viltrapportering

Jaktlagsnycklar
Leipipir: QCTW3H
Kavaheden: DWTHGV

Rapportera på: viltdata.se
Instruktioner finner du här: viltdata.se/sa-rapporterar-du/

Det finns även app för inrapportering
Google play (Android):
App store (IOS):
Se film om appen:
Instruktion till appen:

Att vi rapporterar vår avskjutning är en förutsättning för fortsatt jakt.

Se film om vikten av viltövervakning:
Sammanställningar av den skattade avskjutningen finns för samtliga län här: viltdata.se/avskjutningsrapporter/

Vill du bidra med bilder till galleriet?

Maila bilden/bilderna till ordföranden med ditt namn och önskad bildtext.